Cennik

Cennik usług dla ogrodu

Zadbany ogród

Koszenie trawnika

Cena standardowa

do 100 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,34 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,37 zł
101 - 200 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,31 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,35 zł
201 - 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,27 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,34 zł
pow. 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,24 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,34 zł

Pakiet srebrny

do 100 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,31 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,33 zł
101 - 200 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,27 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,32 zł
201 - 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,24 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,31 zł
pow. 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,22 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,31 zł

Pakiet złoty

do 100 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,27 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,29 zł
101 - 200 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,24 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,28 zł
201 - 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,21 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,27 zł
pow. 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,20 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,27 zł

Pakiet platynowy

do 100 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,24 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,26 zł
101 - 200 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,21 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,25 zł
201 - 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,19 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,24 zł
pow. 400 m2
O nachyleniu do 20% (za m2)
0,17 zł
O nachyleniu pow.20% (za m2)
0,24 zł

Pielęgnacja trawnika

Cena standardowa

materiały za m2
wertykulacja / areacja
nawożenie
0,37 zł
piaskowanie
0,02 zł
dosiewanie
0,31 zł
waponowanie
0,24 zł
oprysk
0,16 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,10 zł
do 100 m2
wertykulacja / areacja
0,35 zł
nawożenie
0,11 zł
piaskowanie
0,10 zł
dosiewanie
0,24 zł
waponowanie
0,11 zł
oprysk
0,12 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
2,16 zł
101-200 m2
wertykulacja / areacja
0,37 zł
nawożenie
0,10 zł
piaskowanie
0,09 zł
dosiewanie
0,22 zł
waponowanie
0,10 zł
oprysk
0,12 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
2,09 zł
201-300 m2
wertykulacja / areacja
0,34 zł
nawożenie
0,09 zł
piaskowanie
0,07 zł
dosiewanie
0,20 zł
waponowanie
0,09 zł
oprysk
0,12 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
2,00 zł
pow. 400 m2
wertykulacja / areacja
0,32 zł
nawożenie
0,07 zł
piaskowanie
0,06 zł
dosiewanie
0,17 zł
waponowanie
0,07 zł
oprysk
0,12 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,92 zł

Pakiet srebrny

materiały za m2
wertykulacja / areacja
nawożenie
0,33 zł
piaskowanie
0,02 zł
dosiewanie
0,27 zł
waponowanie
0,22 zł
oprysk
0,14 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,99 zł
do 100 m2
wertykulacja / areacja
0,34 zł
nawożenie
0,10 zł
piaskowanie
0,09 zł
dosiewanie
0,22 zł
waponowanie
0,10 zł
oprysk
0,11 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
2,05 zł
101-200 m2
wertykulacja / areacja
0,33 zł
nawożenie
0,09 zł
piaskowanie
0,08 zł
dosiewanie
0,20 zł
waponowanie
0,09 zł
oprysk
0,11 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,99 zł
201-300 m2
wertykulacja / areacja
0,31 zł
nawożenie
0,06 zł
piaskowanie
0,07 zł
dosiewanie
0,18 zł
waponowanie
0,08 zł
oprysk
0,11 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,91 zł
pow. 400 m2
wertykulacja / areacja
0,29 zł
nawożenie
0,07 zł
piaskowanie
0,05 zł
dosiewanie
0,15 zł
waponowanie
0,07 zł
oprysk
0,11 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,83 zł

Pakiet złoty

materiały za m2
wertykulacja / areacja
nawożenie
0,29 zł
piaskowanie
0,02 zł
dosiewanie
0,24 zł
waponowanie
0,20 zł
oprysk
0,13 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,88 zł
do 100 m2
wertykulacja / areacja
0,30 zł
nawożenie
0,09 zł
piaskowanie
0,08 zł
dosiewanie
0,20 zł
waponowanie
0,09 zł
oprysk
0,10 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,95 zł
101-200 m2
wertykulacja / areacja
0,29 zł
nawożenie
0,08 zł
piaskowanie
0,07 zł
dosiewanie
0,18 zł
waponowanie
0,08 zł
oprysk
0,10 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,89 zł
201-300 m2
wertykulacja / areacja
0,27 zł
nawożenie
0,07 zł
piaskowanie
0,06 zł
dosiewanie
0,16 zł
waponowanie
0,07 zł
oprysk
0,10 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,82 zł
pow. 400 m2
wertykulacja / areacja
0,25 zł
nawożenie
0,06 zł
piaskowanie
0,05 zł
dosiewanie
0,14 zł
waponowanie
0,06 zł
oprysk
0,10 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,75 zł

Pakiet platynowy

materiały za m2
wertykulacja / areacja
nawożenie
0,26 zł
piaskowanie
0,02 zł
dosiewanie
0,21 zł
waponowanie
0,17 zł
oprysk
0,11 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,77 zł
do 100 m2
wertykulacja / areacja
0,26 zł
nawożenie
0,08 zł
piaskowanie
0,07 zł
dosiewanie
0,17 zł
waponowanie
0,08 zł
oprysk
0,09 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,84 zł
101-200 m2
wertykulacja / areacja
0,26 zł
nawożenie
0,07 zł
piaskowanie
0,06 zł
dosiewanie
0,15 zł
waponowanie
0,07 zł
oprysk
0,09 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,79 zł
201-300 m2
wertykulacja / areacja
0,24 zł
nawożenie
0,06 zł
piaskowanie
0,05 zł
dosiewanie
0,14 zł
waponowanie
0,06 zł
oprysk
0,09 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,73 zł
pow. 400 m2
wertykulacja / areacja
0,22 zł
nawożenie
0,05 zł
piaskowanie
0,04 zł
dosiewanie
0,12 zł
waponowanie
0,05 zł
oprysk
0,09 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,67 zł

Pielęgnacja rabat i klombów

Cena standardowa

materiały za m2
nawożenie
0,30 zł
oprysk
0,13 zł
pielenie
razem (materiały + robocizna) za m2
0,52 zł
do 100 m2
nawożenie
0,09 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,30 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,12 zł
101-200 m2
nawożenie
0,08 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,29 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,10 zł
201-300 m2
nawożenie
0,07 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,28 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,07 zł
pow. 400 m2
nawożenie
0,06 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,27 zl
razem (materiały + robocizna) za m2
1,05 zł

Pakiet srebrny

materiały za m2
nawożenie
0,30 zł
oprysk
0,13 zł
pielenie
razem (materiały + robocizna) za m2
0,47 zł
do 100 m2
nawożenie
0,09 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,30 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
1,01 zł
101-200 m2
nawożenie
0,08 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,29 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,99 zł
201-300 m2
nawożenie
0,07 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,28 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,97 zł
pow. 400 m2
nawożenie
0,06 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,27 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,94 zł

Pakiet złoty

materiały za m2
nawożenie
0,30 zł
oprysk
0,13 zł
pielenie
razem (materiały + robocizna) za m2
0,42 zł
do 100 m2
nawożenie
0,09 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,30 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,90 zł
101-200 m2
nawożenie
0,08 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,29 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,88 zł
201-300 m2
nawożenie
0,07 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,28 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,86 zł
pow. 400 m2
nawożenie
0,06 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,27 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,84 zł

Pakiet platynowy

materiały za m2
nawożenie
0,30 zł
oprysk
0,13 zł
pielenie
razem (materiały + robocizna) za m2
0,37 zł
do 100 m2
nawożenie
0,09 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,30 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,79 zł
101-200 m2
nawożenie
0,08 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,29 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,77 zł
201-300 m2
nawożenie
0,07 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,28 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,75 zł
pow. 400 m2
nawożenie
0,06 zł
oprysk
0,10 zł
pielenie
0,27 zł
razem (materiały + robocizna) za m2
0,73 zł

Przygotowanie ogrodu do zimy

Cena standardowa
godziny pracy pracownika
28,06 zł
Pakiet srebrny
godziny pracy pracownika
25,25 zł
Pakiet złoty
godziny pracy pracownika
22,45 zł
Pakiet platynowy
godziny pracy pracownika
19,64 zł

Ceny materiałów uzgadniane indywidualnie w momencie zlecenia.

Projektowanie i montaż systemów nawodnieniowych

Cena standardowa
godziny pracy pracownika
28,06 zł
Pakiet srebrny
godziny pracy pracownika
25,25 zł
Pakiet złoty
godziny pracy pracownika
22,45 zł
Pakiet platynowy
godziny pracy pracownika
19,64 zł

Ceny materiałów uzgadniane indywidualnie w momencie zlecenia. Projekt gratis.

Opieka nad galanterią i architekturą drewnianą w ogrodzie

Cena standardowa
godziny pracy pracownika
28,06 zł
Pakiet srebrny
godziny pracy pracownika
25,25 zł
Pakiet złoty
godziny pracy pracownika
22,45 zł
Pakiet platynowy
godziny pracy pracownika
19,64 zł

Ceny materiałów uzgadniane indywidualnie w momencie zlecenia.

Zakładanie i pielęgnacja oczek wodnych

Cena standardowa
godziny pracy pracownika
28,06 zł
Pakiet srebrny
godziny pracy pracownika
25,25 zł
Pakiet złoty
godziny pracy pracownika
22,45 zł
Pakiet platynowy
godziny pracy pracownika
19,64 zł

Ceny materiałów uzgadniane indywidualnie w momencie zlecenia. Projekt gratis.

Startowanie ogrodu na wiosnę

Cena standardowa
godziny pracy pracownika
28,06 zł
Pakiet srebrny
godziny pracy pracownika
25,25 zł
Pakiet złoty
godziny pracy pracownika
22,45 zł
Pakiet platynowy
godziny pracy pracownika
19,64 zł

Ceny materiałów uzgadniane indywidualnie w momencie zlecenia.

Grabienie liści

Cena standardowa

do 100 m2
(za m2)
1,59 zł
101 - 200 m2
(za m2)
1,46 zł
201 - 400 m2
(za m2)
1,34 zł
pow. 400 m2
(za m2)
1,22 zł

Pakiet srebrny

do 100 m2
(za m2)
1,43 zł
101 - 200 m2
(za m2)
1,32 zł
201 - 400 m2
(za m2)
1,21 zł
pow. 400 m2
(za m2)
1,10 zł

Pakiet złoty

do 100 m2
(za m2)
1,27 zł
101 - 200 m2
(za m2)
1,17 zł
201 - 400 m2
(za m2)
1,07 zł
pow. 400 m2
(za m2)
0,98 zł

Pakiet platynowy

do 100 m2
(za m2)
1,11 zł
101 - 200 m2
(za m2)
1,02 zł
201 - 400 m2
(za m2)
0,94 zł
pow. 400 m2
(za m2)
0,85 zł

Odśnieżanie bez wywiezienia śniegu

Cena standardowa

do 100 m2
(za m2)
3,05 zł
101 - 200 m2
(za m2)
2,93 zł
201 - 400 m2
(za m2)
2,81 zł
pow. 400 m2
(za m2)
2,68 zł

Pakiet srebrny

do 100 m2
(za m2)
2,75 zł
101 - 200 m2
(za m2)
2,64 zł
201 - 400 m2
(za m2)
2,53 zł
pow. 400 m2
(za m2)
2,42 zł

Pakiet złoty

do 100 m2
(za m2)
2,44 zł
101 - 200 m2
(za m2)
2,34 zł
201 - 400 m2
(za m2)
2,24 zł
pow. 400 m2
(za m2)
2,15 zł

Pakiet platynowy

do 100 m2
(za m2)
2,14 zł
101 - 200 m2
(za m2)
2,05 zł
201 - 400 m2
(za m2)
1,96 zł
pow. 400 m2
(za m2)
1,88 zł

Odśnieżanie z wywiezieniem śniegu

Cena standardowa

do 100 m2
(za m2)
4,27 zł
101 - 200 m2
(za m2)
4,15 zł
201 - 400 m2
(za m2)
4,03 zł
pow. 400 m2
(za m2)
3,90 zł

Pakiet srebrny

do 100 m2
(za m2)
3,84 zł
101 - 200 m2
(za m2)
3,73 zł
201 - 400 m2
(za m2)
3,62 zł
pow. 400 m2
(za m2)
3,51 zł

Pakiet złoty

do 100 m2
(za m2)
3,42 zł
101 - 200 m2
(za m2)
3,32 zł
201 - 400 m2
(za m2)
3,22 zł
pow. 400 m2
(za m2)
3,12 zł

Pakiet platynowy

do 100 m2
(za m2)
2,99 zł
101 - 200 m2
(za m2)
2,90 zł
201 - 400 m2
(za m2)
2,82 zł
pow. 400 m2
(za m2)
2,73 zł

Przycinanie żywopłotów

Cena standardowa

wys./dł.
do 10m
11-20m
21-50m
51-100m
pow. 100m
do 100 cm
4,67 zł
4,64 zł
4,51 zł
4,39 zł
4,27 zł
101-150 cm
5,37 zł
5,25 zł
5,12 zł
5,00 zł
4,88 zł
151-200 cm
5,98 zł
5,86 zł
5,73 zł
5,61 zł
5,49 zł
pow. 200 cm
8,30 zł
8,17 zł
8,05 zł
7,93 zł
7,81 zł

Pakiet srebrny

wys./dł.
do 10m
11-20m
21-50m
51-100m
pow. 100m
do 100 cm
4,28 zł
4,17 zł
4,06 zł
3,95 zł
3,84 zł
101-150 cm
4,83 zł
4,72 zł
4,61 zł
4,50 zł
4,39 zł
151-200 cm
5,38 zł
5,27 zł
5,16 zł
5,05 zł
4,94 zł
pow. 200 cm
7,47 zł
7,36 zł
7,25 zł
7,14 zł
7,03 zł

Pakiet złoty

wys./dł.
do 10m
11-20m
21-50m
51-100m
pow. 100m
do 100 cm
3,81 zł
3,71 zł
3,61 zł
3,51 zł
3,42 zł
101-150 cm
4,29 zł
4,20 zł
4,10 zł
4,00 zł
3,90 zł
151-200 cm
4,78 zł
4,68 zł
4,59 zł
4,49 zł
4,39 zł
pow. 200 cm
6,64 zł
6,54 zł
6,44 zł
6,34 zł
6,25 zł

Pakiet platynowy

wys./dł.
do 10m
11-20m
21-50m
51-100m
pow. 100m
do 100 cm
3,33 zł
3,25 zł
3,16 zł
3,07 zł
2,99 zł
101-150 cm
3,76 zł
3,67 zł
3,59 zł
3,50 zł
3,42 zł
151-200 cm
4,18 zł
4,10 zł
4,01 zł
3,93 zł
3,84 zł
pow. 200 cm
5,81 zł
5,72 zł
5,64 zł
5,55 zł
5,47 zł